Rukovodstvo Škole


Direktor škole: Jugoslav Bogdanović, prof. fizike

Pomoćnik direktora: Predrag Istrat, dipl. ing. mašinstva

Koordinator za praktičnu nastavu: Kočišev Tatjana, dipl. hemičar

Sekretar škole: Ristić Gerginov Ivana, diplomirani pravnik