Prehrambena tehnologija


Mačak Ivanka

Kukin Aleksandra

Đirošan Aneta

Krstić Eržebet

Spariosu Jonel

Ristić Staniša

Petrović Virđinija

Molnar Hilda

Curaković Tatjana

Švan Kristina

Vojinov-Kojić Tatjana

Veskov Ljubica

Nikolić Jelena

Soro Svetlana

Mihajlov-Lojović Tatjana