Proizvodnja i prerada hrane

Četiri obrazovna profila:


TEHNIČAR ZA BIOTEHNOLOGIJU, PREHRAMBENI TEHNIČAR, PEKAR, PRERAĐIVAČ MLEKA.


Hemijsko-prehrambena i tekstilna škola 'Uroš Predić'

Ako upišete neki od ponuđenih profila, po završetku srednje škole možete nastaviti školovanje kao:

Tehničar za biotehnologiju - raditi na proizvodnim linijama od pripreme sirovina do finalne obrade pojedinih proizvoda iz tehnologija vode, bezalkoholnih pića, skroba, fermentacionih proizvoda, vina, slada, piva; vršiti kontrolu ispravnosti faza u proizvodnji; otklanjati zastoje i kvarove u pogonu,...

Prehrambeni tehničar - organizovati i voditi cele prehrambene proizvodne trake u tehnologijama proizvodnje mleka, mesa, voća, povrća, mlinarstva i prerade brašna, šećera, skroba, konditorskih proizvoda, ulja, masti, piva, vina,...

Pekar - raditi u industriji hleba i peciva, pekarama, objektima društvene ishrane, brodovima, u ugostiteljstvu, na pripremi brašna i drugih sirovina za proizvodnju pekarskih proizvoda, mašinskom i ručnom mešenju i oblikovanju testa, na kontroli testa, na pečenju, hlađenju i skladištenju gotovih pekarskih proizvoda...

Prerađivač mleka - sprovoditi higijensko-tehničke mere, kontrolisati kvalitet mleka pri njegovom prijemu, obavljati sve operacije u procesu proizvodnje konzumnog mleka i mlečnih prerađevina,i samostalno voditi sopstvenu mlekaru...

Posetite naš blog i saznajte više o nama:

http://prehrambenci.wordpress.com