Hemija,nemetali i grafičarstvo

Pet obrazovnih profila:


TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, TEHNIČAR ZA INDUSTRIJSKU FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU, .


Hemijsko-prehrambena i tekstilna škola 'Uroš Predić'

Ako upišete neki od ponuđenih profila, po završetku srednje škole možete nastaviti školovanje kao:

Tehničar za zaštitu životne sredine - vršiti uzorkovanje i pripremu uzorka za analizu, vršiti fizička i hemijska ispitivanja vode, vazduha i zemljišta...

Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju - kontrolisati kvalitet sirovina za proizvodnju lekova, pratiti tehnološki proces proizvodnje, vršiti kontrolu gotovog proizvoda u farmaceutskoj industriji...