Područja rada

Hemija, nemetali i grafičarstvo

 

Proizvodnja i prerada hrane

 

Tekstilstvo i kožarstvo