O nama

U zrenjaninskom naselju Mala Amerika okružena drugim značajnim obrazovnim ustanovama dominira zgrada pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture u kojoj se nalazi HPTŠ“Uroš Predić“. Po planovima arhitekte Raushera izvodjač radova dipl. inž. i gradjevinski majstor Herceg Šandor počeo je 1914. godine gradnju škole u Velikom Bečkereku. Zgrada je bila namenjena za smeštaj škole za opštinske beležnike i internat. Izbio je Prvi svetski rat i gradnja je prekinuta. Po završetku rata nedovršeni objekat je menjao vlasnike sve dok 1938. nije ustupljen Trgovinsko-industrijskoj komori i adaptiran. Tako je u Petrovgradu osnovana trgovačka akademija i privatna srednja tehnička škola sa mašinskim, elektro-tehničkim i građevinskim odsecima, jedina ove vrste u zemlji. Zgrada je adaptirana i dograđena po planovima građevinskog inženjera Sergija Novickog iz Beograda. Građevina je osvanula u duhu moderne arhitekture, svedenih oblika i bez fasadnih ukrasa.Posle Drugog svetskog rata škola je radila u teškim uslovima u zgradi bivšeg Lenhartovog mlina. Od 1948. osniva se hemijsko-tehnološki smer kao novi vid tehničkog obrazovanja, a 1962. je osnovana Hemijsko-tehnološka tehnička škola sa 286 učenika i 16 nastavnika. Škola je dugo bila poznata kao Škola učenika u privredi „25. maj“, Centar za obrazovanje stručnih radnika hemijske, naftne, tekstilne, građevinske, drvoprerađivačke, kožarske i i gumarske struke sa zajedničkim srednjim obrazovanjem i vaspitanjem, od 1983. bila Srednja tehnološko-tekstilna škola „25. maj“. Ime poznatog slikara rođenog u Orlovatu kraj Zrenjanina dobila je 15. aprila 1991. dan škole proslavlja se na dan njegovog rođenja 7. decembra. Sadašnji naziv Hemijsko–prehrambena i tekstilna škola „Uroš Predić“ nosi od 1993. godine. Zgrada današnje škole ima 5050 m2 ukupnog prostora, oko 800 učenika u 36 odeljenja, 115 zaposlenih, 20 učionica, 2 sale za fizičko vaspitanje, biblioteku sa čitaonicom i 12 000 knjiga, 6 laboratorija, 10 kabineta, multimedijalnu učionicu, medijateku, 4 radionice (krojačku i pletačku), mini-pekaru, đački restoran i mini-mlekaru koja je donacija EU vredna 170000 evra.

U školi:

  • Obrazujemo redovne učenike
  • Obrazujemo i odrasle kao Centar za kontinuirano obrazovanje odraslih
  • Nudimo širi spektar kurseva koji mogu biti interesantni za pojedine ciljne grupe
  • Bavimo se formalnim i neformalnim obrazovanjem
  • Bavimo se konsaltingom u direktnoj vezi sa privredom