Lokacija


Škola se nalazi u naselju Mala Amerika u ulici Stevice Jovanovića, broj 46. U okruženju naše škole se nalaze i Tehnički Fakultet ,, Mihajlo Pupin" kao i Tehnička Škola.